Orthopedische Schoenen

Orthopedische Schoenen: A-uitvoering 
Orthopedisch schoeisel dient om de zieke of gebrekkige voet in te bedden, te ontlasten en te ondersteunen, gebreken te compenseren of correcties aan te brengen, dan wel is voorzien van hulp- middelen voor het fixeren of afwikkelen van de voet.
Het is daardoor geschikt om het loopvermogen te verbeteren of klachten op te heffen. Orthopedisch schoeisel is er in 2 uitvoeringen n.l.: de A- en B-uitvoering.
De A-uitvoering wordt geheel op de individuele voet afgestemd en wordt speciaal naar maat gemaakt.
 
Het keurmerk is een wettig gedeponeerd merk van de NVOS.
 
Wetenswaardigheden
Vooral een vakkundig advies, kwaliteit en een goede nazorg zijn onontbeerlijk om orthopedische schoenen tot ‘plezierschoenen’ te maken. 
Uw besluit om orthopedische schoenen bij De Jong Orthopedie te laten maken is een goede keuze, en daarmee een garantie voor prettig loopplezier. Belangrijke punten hierover willen wij wel graag aan u kwijt.
 
Het Traject
Na het aanmeten en verzamelen door ons van alle gegevens die wij nodig hebben om de orthopedische schoenen te kunnen maken, gaan wij over tot het aanvragen van een machtiging bij uw verzekering, dit gebeurt tezamen met de verwijsbrief van de behandelend arts en een prijsopgave. 
Dit duurt ongeveer 4 weken. Wanneer wij de machtiging hebben ontvangen van uw verzekering gaan wij over tot het vervaardigen van uw schoenen. 
Wanneer wij de schoenen `pasklaar` hebben maken wij een afspraak met u om de schoenen te passen. Indien het passen naar wens is wordt het model en de kleur uitgezocht voor uw schoenen, waarna ze na 3 weken klaar staan. Het gehele proces neemt gemiddeld 9 weken in beslag, uiteraard mede afhankelijk van de medewerking van uw verzekering.
 
Indragen van Orthopedische Schoenen
U zult bijna altijd moeten wennen aan de nieuwe schoenen. Door de aanpassingen en de correcties kan het staan en lopen anders aanvoelen. De schoenen kunnen in het begin ook wat stug aanvoelen. 
Om u te laten wennen aan de nieuwe schoenen en om drukplekken te voorkomen is het belangrijk om de schoenen zorgvuldig in te dragen en de voeten na iedere draagtijd te controleren op drukplekken. Hoe uw orthopedische schoenen ingedragen moeten worden hangt af van de gevoeligheid van uw voeten.
 
Inloopschema 
Datum  Draagtijd I Draagtijd II Draagtijd III
1e dag half uur 1 uur 2 uur
2e dag 1 uur 2 uur 4 uur
3e dag 2 uur 2 uur 4 uur
4e dag 2 uur 4 uur 8 uur
5e dag 4 uur 8 uur hele dag
6e dag 4 uur 8 uur
7e dag 6 uur hele dag
8e dag 8 uur
9e dag hele dag
Als bij controle blijkt dat er rode (druk)plekken zijn ontstaan die pas na lange tijd verdwijnen, dan moet u de volgende dag dezelfde draagtijd aanhouden. Als er drukplekken zijn ontstaan (o.a. blaren) dan moet u, uw leverancier raadplegen.
Als uw schoenen na 2 weken geen klachten heeft gegeven kunt u aannemen dat ze ingedragen zijn. Het is dan goed voor zowel de voeten als de schoenen om te wisselen met een ander paar schoenen. Dat kan natuurlijk alleen als het vorige paar nog in goede staat is.
 
Recht op nieuwe schoenen
3 maanden na aflevering van het eerste paar mag u een reserve paar aanvragen bij uw verzekering. Een vervolg paar mag 15 of 18 maanden na aflevering van het eerste paar, afhankl;eijk van uw Zorgverzekering. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een gebruiksduur van 9 maanden.
 
Eigen bijdrage
De wettelijke eigen bijdrage voor semi orthopedische schoenen is per 1 januari 2023 € 126,00 en kinderen tot 16 jaar € 63,00. Er zijn verzekeringen die een gedeelte uit het aanvullingsfonds vergoeden, of een andere regeling hanteren. Wilt U hier meer informatie over, vraag het ons. Betalingen dienen bij de aflevering te worden voldaan.
 
Garantie
Bij normaal gebruik heeft u 3 maanden garantie op de pasvorm en 6 maanden op slijtage.
 
Onderhoud
Het is belangrijk om de schoenen goed te onderhouden. Niet alleen omdat ze 1 á 2 jaar mee moeten, maar ook omdat kapotte of versleten schoenen niet meer het corrigerende effect hebben waarvoor ze zijn aangeschaft.
Zorg er daarom voor dat:
- de schoenen regelmatig gepoetst worden zodat het leer soepel blijft;
- de schoenen niet op de verwarming worden gedroogd;
- de schoenen minstens 1 keer per maand op slijtage worden gecontroleerd;
- de schoenen tijdig gerepareerd worden bij uw orthopedische schoenmaker.
Bij reparatie en/of aanpassing gedaan door derden vervalt uw garantie.
Aangepaste schoenen geven alleen steun als ze strak gestrikt zijn.
 
Erkenningsregeling
De Jong Orthopedie is een erkend orthopedisch bedrijf door het SEMH, waardoor wij aan inrichtingseisen en administratieve eisen moeten voldoen, om te kunnen werken voor uw verzekering maatschappij. Dit betekend ook dat wij een eigen klachten regeling hebben opgezet. klachten regeling hebben opgezet.