Semi Orthopedische Schoenen

 

 

Semi Orthopedische Schoenen: B-uitvoering 
Ook de B-uitvoering, ook wel Semi Orthopedische Schoenen genoemd, wordt op de eisen van de individuele voet afgestemd, maar is op serie- matige wijze vervaardigd. 
Het B-schoeisel moet zowel aan een aantal orthopedische eisen als aan in nauw overleg met TNO vastgestelde kwaliteitseisen voldoen.
Voorzien van het hieronder afgebeelde keurmerk en individuele aanpassingen, is B-schoeisel opgenomen in het verstrekkingspakket van de verzekeringsmaatschappijen. 
Het keurmerk is een wettig gedeponeerd merk van de NVOS. 
 
Wetenswaardigheden
Vooral een vakkundig advies, kwaliteit en een goede nazorg zijn onontbeerlijk om semi orthopedische schoenen tot ‘plezierschoenen’ te maken. 
Uw besluit om orthopedische schoenen bij De Jong Orthopedie te laten maken is een goede keuze, en daarmee een garantie voor prettig loopplezier. Belangrijke punten hierover willen wij wel graag aan u kwijt.
 
Het Traject
Na het aanmeten en verzamelen door ons van alle gegevens die wij nodig hebben om de orthopedische schoenen te kunnen maken, gaan wij over tot het aanvragen van een machtiging bij uw verzekering, dit gebeurt tezamen met de verwijsbrief van de behandelend arts en een prijsopgave. 
Dit duurt ongeveer 3 weken. Wanneer wij de machtiging hebben ontvangen van uw verzekering gaan wij over tot het vervaardigen van uw schoenen. 
Wanneer wij de schoenen klaar hebben maken wij een afspraak met u om de schoenen af te leveren. Het gehele proces neemt gemiddeld 4 weken in beslag, uiteraard mede afhankelijk van de medewerking van uw verzekering.
 
Indragen van Semi Orthopedische Schoenen
Schoenen U zult bijna altijd moeten wennen aan de nieuwe schoenen. Door de aanpassingen en de correcties kan het staan en lopen anders aanvoelen. De schoenen kunnen in het begin ook wat stug aanvoelen. 
 
Om u te laten wennen aan de nieuwe schoenen en om drukplekken te voorkomen is het belangrijk om de schoenen zorgvuldig in te dragen en de voeten na iedere draagtijd te controleren op drukplekken. Hoe uw semi orthopedische schoenen ingedragen moeten worden hangt af van de gevoeligheid van uw voeten.
 
Inloopschema 
Datum  Draagtijd I Draagtijd II Draagtijd III
1e dag half uur 1 uur 2 uur
2e dag 1 uur 2 uur 4 uur
3e dag 2 uur 2 uur 4 uur
4e dag 2 uur 4 uur 8 uur
5e dag 4 uur 8 uur hele dag
6e dag 4 uur 8 uur
7e dag 6 uur hele dag
8e dag 8 uur
9e dag hele dag
Als bij controle blijkt dat er rode (druk)plekken zijn ontstaan die pas na lange tijd verdwijnen, dan moet u de volgende dag dezelfde draagtijd aanhouden. Als er drukplekken zijn ontstaan (o.a. blaren) dan moet u, uw leverancier raadplegen.
Als uw schoenen na 2 weken geen klachten heeft gegeven kunt u aannemen dat ze ingedragen zijn. Het is dan goed voor zowel de voeten als de schoenen om te wisselen met een ander paar schoenen. Dat kan natuurlijk alleen als het vorige paar nog in goede staat is.
 
Recht op nieuwe schoenen
3 maanden na aflevering van het eerste paar mag u een reserve paar aanvragen bij uw verzekering. Een vervolg paar mag 18 maanden na aflevering van het eerste paar. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een gebruiksduur van 9 maanden.
 
Eigen bijdrage
De wettelijke eigen bijdrage voor semi orthopedische schoenen is per 1 januari 2024 € 130,00 en kinderen tot 16 jaar € 65,00. Er zijn verzekeringen die een gedeelte uit het aanvullingsfonds vergoeden, of een andere regeling hanteren. Wilt U hier meer informatie over, vraag het ons.
Betalingen dienen bij de aflevering te worden voldaan.
 
Garantie
Bij normaal gebruik heeft u 3 maanden garantie op de pasvorm en 6 maanden op slijtage.
 
Onderhoud
Het is belangrijk om de schoenen goed te onderhouden. Niet alleen omdat ze 1 á 2 jaar mee moeten, maar ook omdat kapotte of versleten schoenen niet meer het corrigerende effect hebben waarvoor ze zijn aangeschaft.
Zorg er daarom voor dat:
- de schoenen regelmatig gepoetst worden zodat het leer soepel blijft
- de schoenen niet op de verwarming worden gedroogd
- de schoenen minstens 1 keer per maand op slijtage worden gecontroleerd
- de schoenen tijdig gerepareerd worden bij uw orthopedische schoenmaker
 
Bij reparatie en/of aanpassing gedaan door derden vervalt uw garantie.
Aangepaste schoenen geven alleen steun als ze strak gestrikt zijn.
 
Erkenningsregeling
De Jong Orthopedie is een erkend orthopedisch bedrijf door het SEMH, waardoor wij aan inrichtingseisen en administratieve eisen moeten voldoen, om te kunnen werken voor uw verzekering maatschappij. Dit betekend ook dat wij een eigen